لطفا توجه فرمایید خرید شما بر اساس ایمیل (جیمیل) وارد شده شما در هنگام خرید تایید میشود همچنین دقت داشته باشید دفعات دانلود شده از لینکی که در اختیار شماست برای ما قابل مشاهده است و اگر دانلود از لینکی که در اختیار شما قرار گرفته است فراتر از حد مجاز باشد لینک شما منقضی میشود و تیم فلای سیم هیچ بهانه ای را قبول نخواهد کرد.

لطفا در حفظ و نگهداری لینک خود کوشا باشید تا تیم فلای سیم و ایروهاب بتوانند در کنار حمایت های شما به مسیر خود ادامه دهند