REX Simulations Real Global Airport Textures

گروه Rex از گذشته بر روی افزایش گرافیک محیط شبیه ساز تمرکز کرده و افزودنی هایی را برای افزایش گرافیک زمین و آسمان شبیه ساز های پرواز ارائه داده است. افزونی Real Global Airport Textures بر روی تکسچر های باند پرواز ، اپرون و … تمرکز کرده و کیفیت های بهتری را به شما ارائه میدهد این افزودنی برای شبیه ساز پریپرد و Fsx منتشر شده بود و هم اکنون میتوانید این افزودنی را برای شبیه ساز پرواز Fs2020 از فلای سیم مرجع شبیه ساز پرواز دریافت کنید.


لینک دانلود : کلیک کنید

رمز فایل : flysim