PMDG B737 CASPIAN LIVERY این هواپیما به سفارش Malaysia Airlines و با شماره سریال 26466 ساخته شد. نخستین پرواز خود را در تاریخ 1992/09/18 انجام داد و هفده روز بعد با رجیستر 9M-MMF و چیدمان C16Y128 به این شرکت تحویل داده شد و تا ژوئن 2014 در ناوگان این شرکت