REX Simulations Sky Force 3D افزودنی REX Simulations, Sky Force 3D کامل ترین افزونه اب و هوا برای شبیه ساز P3D می باشد که شامل تکسچر های بسیار با کیفیت برای تمامی ابر ها و رنگ های طبیعی اسمان و هزاران افکت جذاب دیگر می باشد. همچنین از دیگر ویژگی