FSREALISTIC CORE کاربران ایکس پلین قطعا تجربه استفاده از این افزونه پرکاربرد را دارند اکنون شما میتوانید این افزودنی پر کاربرد را برای شبیه ساز FS2020 دریافت کنید. با نصب این افزودنی بر روی شبیه ساز شما امکاناتی از قبیل تکان های کاکپیت خلبان ، صداهای متنوع ، کاستوم کردن