JARDESIGN A320 ZAGROS LIVERY این ایرباس با شماره سریال 999 ساخته شد و نخستین پرواز خود را در تاریخ 1999/04/01 انجام داد. در 1999/05/27 با رجیستر I-BIKE و چیدمان CY165 به Alitalia تحویل داده شد و تا 2013/05/13 برای این شرکت پرواز کرد.  در 2013/07/08 جهت پارک به فرودگاه تاربس